2020 Bře
2020 Bře
2020 Bře
2020 Bře
2020 Bře

Historie a vývoj lázeňského města Luhačovice

Luhačovice - počátky oblasti

Lze vyjmenovat hned několik teorií o vzniku názvu města. Nicméně nejčastěji se uvádí, že název se odvozoval od jména zakladatele rodu. První zmínky o osídlení v tomto kraji jsou doloženy již z 7. a 8. století, po staletí však nebyl kraj obydlen. Luhačovice ležely na kraji pohraniční oblasti. Osady byly tedy velmi často sužovány nepřátelskými vpády. První písemnou známku o Luhačovicích řadíme do roku 1412. Zdrojem obživy v kopcovité oblasti bylo dobytkářství a ovocnářství - znaky související s obživou lze nalézt také na pečeti, a to košatý strom s jablky, vpravo krojidlo a vlevo radlice. 

Serenyiové v Luhačovicích

Psal se rok 1629 kdy panství získal Gabriel Serenyi, v jehož rodě zůstaly až do roku 1945. Rod Serenyiů se zasloužil o největší rozvoj místa. Uvědomili si význam léčivých minerálních vod a tedy i dopad pro podnikání. Hrabě Ondřej Serenyi dal upravit první léčivý pramen a nazval ho Bublavý. Později byl přejmenován a nyní je znám pod jménem Amandka. Serenyiové volili často názvy pramenů dle členů šlechtického rodu. Kolem roku 1860 byl nalez a upraven další pramen. Prvně nesl jméno Hlavní - dnes je jeden z nejdůležitějších pramenů lázní znán jako Vincentka. 

Zprávy o léčivých účincích pramenitých vod se roznesly do širokého okolí a brzy se začaly sjíždět první hosté. Ovšem pro několikadenní pobyty chybělo ubytování, stravovací zařízení i léčebná zařízení. Za těmito účely byl postaven hostinec s několika pokoji v blízkosti pramene. Koncem 18. století stavební ruch zesílil a vzniklo mnoho nových staveb - Zámeček, Vincencův dům, kaplička Svaté Alžběty. Hlas zvonu na její věžičce oznamoval začátek a konec léčebného dne. Hosté se dožadovali čím dál většího pohodlí. Tím se lázně postupně zvětšovaly. 

Lázeňské akciová společnost

Koncem 19. století lázním hrozil úpadek. Přeměna v akciovou společnost v roce 1902 byla výrazným mezníkem. Vybudovala se železniční trať Újezdec u Luhačovic - Luhačovice. Předsedou správní rady byl zvolen Otto Serenyi, ředitelem lázní se stal MUDr. František Veselý. Všichni usilovali o maximální rozvoj, vybavení a vysokou léčebnou úroveň. 

Dušan Jurkovič

Sen o moderních lázní spolu s nimi realizoval i slovenský architekt Dušan Jurkovič. Jeho malebná díla daly Luhačovicích nezaměnitelný ráz. Tříbil cit pro prostředí a pochopení místa. Jeho snahu porozumět přírodě a prostředí, a také snahu porozumět lidem, pro které tvořil, lze shlédnout při prohlídce Jurkovičova domu dříve Janův dům na Lázeňském náměstí. Jeho rukopis lze najít také v půvabných Slunečních lázní, budově Jestřabí nebo ve vile Chaloupka. 

Důležité mezníky v rozvoji města i okolí

V roce 1928 byla dokončena stavba Luhačovické přehrady. O 3 roky později město bylo elektrifikováno. Na Lázeňském náměstí vyrostl Společenský dům a po 2. světové válce se lázně mohou pyšnit Velkou kolonádou. A právě období 2. světové války bylo jak pro město, tak i zbytek republiky stagnující. Po osvobození začíná pro luhačovické lázně nová etapa vývoje. Velkou a Malou kolonádu spojuje hala s vyvěrajících pramenem Vincentka. Lázně Luhačovice se momentálně pyšní prvenstvím největších moravských lázní a čtvrtými největšími lázněmi v České republice.