• +420 720 072 780
 • Teplota v Luhačovicích je dnes 21 - 22 °C s rychlostí větru 2,1 m/s

+420 720 072 780

Tato webová stránka používá soubory cookies pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

Obchodní podmínky a ubytovací řád

 • Úvod
 • Obchodní podmínky a ubytovací řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY A UBYTOVACÍ ŘÁD VINCENT

 

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

  1. Tyto obchodní podmínky a podmínky ubytování (dále jen „Podmínky“) byly vydány provozovatelem ubytovacího zařízení, jímž je Ubytování Luhačovice, Hradisko 467, 763 26 Luhačovice., IČO 058 250 91, (dále jen „Provozovatel“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny ubytované osoby v ubytovacích zařízeních provozovaných Provozovatelem. Jakákoliv osoba ubytovaná v ubytovacím zařízení provozovaném Provozovatelem, je povinna tyto Podmínky dodržovat.

  2. Tyto Podmínky popisují způsob rezervace ubytování u Provozovatele, práva a povinnosti ubytovaných osob při rezervaci ubytování a při následném ubytování, práva a povinnosti uživatelů on-line rezervačního systému a práva a povinnosti Provozovatele.

 2. REZERVACE UBYTOVÁNÍ

  1. Rezervovat ubytování lze především využitím on-line rezervačního systému (dále jen „Rezervační systém“), e-mailem, případně též poštou.

  2. Rezervační systém je uživatelům přístupný online z internetových stránek [www.vincentluhacovice.cz, hubertluhacovice.cz]. V úvodní obrazovce uživatel vybere požadované datum příjezdu, datum odjezdu, počet ubytovaných dospělých osob, počet ubytovaných dětí a požadovaný počet pokojů. Rezervační systém následně ověří dostupnost ubytování a nabídne uživateli dostupné pokoje s uvedením ceny ubytování a příslušných storno podmínek.

  3. Po výběru pokoje může uživatel v další obrazovce vybrat doplňkové služby za poplatek uvedený v rezervačním systému a přidat je k rezervaci ubytování. Konkrétní nabídka doplňkových služeb se může v čase lišit, přičemž zpravidla zahrnuje služby jako je transfer z letiště, láhev vína, jahody apod. Zvolené doplňkové služby jsou následně přidány k rezervaci a uživatel je povinen jejich cenu uhradit společně s cenou ubytování.

  4. Rezervační systém následně zobrazí uživateli další obrazovku, v níž uživatel vyplní povinné údaje, a to jméno a příjmení, emailovou adresu, adresu (včetně města a země), telefonní číslo a údaje o platební kartě (číslo karty, datum expirace, typ karty, CVC kód). Uživatel je povinen vyplnit tyto údaje správně a pravdivě. Uživatel dále může vyplnit nepovinné údaje. Smysl a účel jednotlivých polí je následující:

   1. Jméno, příjmení a adresa slouží k ověření identity a ztotožnění uživatele s provedenou rezervací při ubytování;

   2. Na uživatelem zadanou emailovou adresu zašle Provozovatel potvrzující zprávu ohledně provedené rezervace, jakož i případnou další korespondenci ve věci provedené rezervace, a to včetně následného dotazníku spokojenosti;

   3. Telefonní číslo slouží k tomu, aby Provozovatel mohl uživatele kontaktovat v případě náhlých změn apod.;

   4. Údaje o platební kartě slouží jako garance finančních závazků uživatele vůči Provozovateli (viz článek 3. těchto Podmínek).

  5. Provozovatel po odeslání rezervace zašle uživateli na jím zadanou emailovou adresu potvrzení rezervace. Rezervace je potvrzena teprve odesláním potvrzujícího emailu Provozovatelem; do této doby není rezervace potvrzena. Nezašle-li Provozovatel uživateli potvrzující email, není rezervace potvrzena.

  6. Počet pokojů, které lze rezervovat prostřednictvím Rezervačního systému je omezen na 1 až 4 pokoje. V případě zájmu o rezervaci 5 a více pokojů nelze takovou rezervaci provést prostřednictvím Rezervačního systému, ale jedině přímou rezervací prostřednictvím e-mailu.

  7. V případě rezervace ubytování jiným způsobem (e-mailem, poštou) platí výše uvedené podmínky přiměřeně, tj. osoba, která si rezervuje ubytování, musí Provozovateli sdělit údaje uvedené v článcích 2.2. až 2.4. těchto Podmínek, přičemž rezervace ubytování je potvrzena teprve odesláním potvrzujícího emailu Provozovatelem.

 3. GARANCE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A STORNO PODMÍNKY

  1. Podmínky garance: Všechny rezervace ubytování musí být garantovány platnou platební kartou. Držitel platební karty musí být jedním z přijíždějících hostů. Nezadá-li uživatel při rezervaci ubytování údaje o platné platební kartě, rezervace je automaticky stornována. Pro garanci rezervace je Provozovatel oprávněn předautorizovat celkovou cenu rezervace na zadané platební kartě. Předautorizace slouží k ověření platnosti karty a dostatku finančních prostředků k pokrytí nákladů na ubytování. Předautorizace není konečná platba a bude uvolněna v čase, který určuje vydavatelská banka.

  2. Cena ubytování: Ubytovaná osoba je povinna zaplatit cenu ubytování, která zahrnuje cenu sjednanou při rezervaci, jakož i cenu všech dodatečných služeb spotřebovaných v průběhu ubytování (např. konzumace z minibaru).

  3. Platební podmínky: Cena ubytování bude zúčtována v české měně, a to dle kurzu platného ke dni příjezdu. Cenu ubytování hradí ubytovaná osoba v recepci ubytovacího zařízení zpravidla při příjezdu (není-li dohodnuto placení při odjezdu), a to v hotovosti nebo platební kartou, případně předem převodem na účet na základě faktury vystavené na žádost ubytované osoby, cestovní agentury nebo společnosti, která cenu ubytování hradí. V ceně ubytování jsou zahrnuty místní poplatky dle příslušných předpisů.

  4. Vyrovnání závazků: Neuhradí-li ubytovaná osoba všechny závazky nejpozději při odjezdu (např. neuhradí celou cenu ubytování, nenahlásí a neuhradí spotřebu z minibaru, nenahradí škodu způsobenou na vybavení ubytovacího zařízení či pokoje, neuhradí poplatky spojené s porušením zákazu kouření na pokoji nebo nočního klidu), je Provozovatel oprávněn strhnout dlužné částky z platební karty zadané při rezervaci

  5. Elektronická evidence tržeb: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  6. Storno podmínky: Storno podmínky vztahující se k příslušné rezervaci jsou ubytované osobě sděleny v průběhu rezervace ubytování, a to jednak v Rezervačním systému při výběru data ubytování a pokoje, jednak v emailovém potvrzení Rezervace ze strany Provozovatele. Storno podmínky upravují případy, kdy si ubytovaná osoba přeje upravit nebo zrušit provedenou rezervaci, přičemž stanoví lhůtu, v níž tak ubytovaná smí učinit bez povinnosti zaplatit stornovací poplatek.

  7. Stornovací poplatek: Stornovací poplatek činí 100 % ceny první noci stornovaného pobytu. Ubytovaná osoba je povinna zaplatit stornovací poplatek při (a) změně či zrušení rezervace po lhůtě stanovené storno podmínkami; nebo (b) tzv. no-show, tedy nezahájení ubytování ve sjednaný den (nepřijetí do hotelu). Provozovatel je oprávněn strhnout částku odpovídající stornovacímu poplatku z platební karty zadané při rezervaci.

 4. OBECNÉ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

  1. Na základě provedené rezervace poskytuje Provozovatel ubytované osobě přechodné ubytování v hotelovém pokoji, jehož číslo je specifikováno na registrační kartě, a to za cenu sjednanou při provedení rezervace.

  2. Check-in: Doba přihlášení do ubytovacího zařízení je od 15:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Provozovatelem a za poplatek. Nedá-li ubytovaná osoba vědět, je její příjezd očekáván do půlnoci dne příjezdu. Poté může Provozovatel účtovat stornovací poplatek za tzv. no-show.

  3. Check-out: Doba odhlášení z ubytovacího zařízení je do 12:00 v den odjezdu. Pozdější odhlášení je možné pouze po dohodě s Provozovatelem a za poplatek.

  4. Zákaz kouření: Všechny pokoje jsou nekuřácké a ubytované osoby nesmí v prostorách Provozovatele kouřit. Porušením tohoto zákazu vzniká Provozovateli škoda spočívající v nákladech na úklid, vyčištění a vyvětrání pokoje. Pokud ubytovaná osoba poruší zákaz kouření, bude na toto Provozovatelem upozorněna a za každé další porušení zákazu kouření je ubytovaná osoba povinna uhradit paušální náhradu nákladů na úklid, vyčištění a vyvětrání pokoje ve výši 1 000 Kč.

  5. Domácí zvířata: Ubytované osoby smí mít na pokojích běžná domácí zvířata, zejména psy a kočky. Domácí zvířata nesmí zůstat v pokoji sama bez dozoru a nesmí (s výjimkou vodicích psů) do hotelové restaurace. Poplatek za ubytování s domácím zvířetem činí 20 EUR za jednu noc a jedno zvíře.

  6. Náhrada škody: Ubytovaná osoba je povinna nahradit v plné výši škodu, kterou způsobí po dobu ubytování Provozovateli ubytovaná osoba nebo jiné osoby, které spolu s ní ubytovací zařízení využívají. Škodou se rozumí též náklady Provozovatele na opravy, výměny zařízení nebo zvláštní čištění.

  7. Stížnosti a reklamace: Případné stížnosti a reklamace týkající se fungování Rezervačního systému nebo ubytování přijímá Provozovatel od ubytovaných osob osobně, telefonicky nebo emailem. Ubytovaná osoba je povinna uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu tak, aby mohl Provozovatel zajistit nápravu.

 5. KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZNÍ JEDNOTKY

  1. Aktuální kontaktní údaje příslušné provozní jednotky jsou vždy uvedeny na internetových stránkách provozní jednotky v sekci „Kontakty“. Kontaktní údaje provozní jednotky jsou následující:

   1. Adresa: Ubytovani Luhačovice, Hradisko 467, 763 26 Luhacovice;

   2. Telefon: +420720 072 780

   3. E-mail: info@vincentluhacovice.cz

 6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Při provedení rezervace ubytování jakož i při samotném ubytování dochází k nezbytnému zpracování osobních údajů ubytované osoby za účelem provedení rezervace ubytování a plnění právních povinností Provozovatele. Informace o zpracování osobních údajů je obsažena v Rezervačním systému, kde je dostupná proklikem v okamžiku, kdy uživatel vyznačuje, že byl informován o zpracování osobních údajů, jakož i v potvrzujícím emailu, kterým Provozovatel potvrdí uživateli rezervaci.

  2. Pokud ubytovaná osoba uvede, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a se zařazením do programu loajality a se souvisejícím zpracováním osobních údajů, dochází rovněž ke zpracování osobních údajů ubytované osoby za výše uvedenými účely. Souhlas ubytované osoby se zpracováním osobních údajů a související informace o zpracování osobních údajů je obsažena v Rezervačním systému, kde je dostupná proklikem v okamžiku, kdy ubytovaná osoba vyznačuje, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a se zařazením do programu loajality a se souvisejícím zpracováním osobních údajů.

 7. POVINNOSTI UŽIVATELŮ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU A/NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK PROVOZOVATELE

  1. Uživatelé Rezervačního systému a/nebo webových stránek Provozovatele nesmí Rezervační systém ani webové stránky Provozovatele ani jejich obsah jakkoli upravovat, měnit, modifikovat. Uživatelé Rezervačního systému a/nebo webových stránek
   Provozovatele dále nesmí zejména:

   1. Jakkoliv zasahovat do zdrojového kódu Rezervačního systému a/nebo webových stránek Provozovatele;

   2. Měnit či odstraňovat upozornění na práva duševního či průmyslového vlastnictví, jako jsou například autorská práva či ochranné známky;

   3. Nakazit nebo usilovat o nakažení Rezervačního systému a/nebo webových stránek Provozovatele počítačovými viry, trojskými koni, jakož i jakýmikoliv jinými škodlivými programy, prvky či kódy;

   4. Užívat při používání Rezervačního systému a/nebo webových stránek Provozovatele mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Rezervačního systému a/nebo webových stránek Provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu;

   5. Jakkoliv usilovat o narušení či přerušení chodu Rezervačního systému a/nebo webových stránek Provozovatele;

   6. Zatěžovat server Provozovatele automatizovanými požadavky;

   7. Vyvíjet jakoukoli činnost směřující ke znemožnění nebo omezení provozu serveru Provozovatele, na němž je Rezervační systém a/nebo webové stránky Provozovatele provozován, nebo realizovat jiné útoky na tento server.

  2. Uživatelé berou dále na vědomí, že vznikne-li v důsledku porušení jejich povinností výše nebo v důsledku jiného jejich protiprávního jednání Provozovateli jakákoliv majetková či nemajetková újma, včetně nákladů na odstranění narušení či přerušení chodu Rezervačního systému a/nebo webových stránek Provozovatele nebo újmy na dobrém jméně či pověsti, má Provozovatel vůči uživateli, který takovou újmu způsobil, právo na její plnou náhradu, v penězích či nápravou vzniklého stavu.

  3. Pokud uživatel zaznamená cokoliv, co se jeví jako porušení těchto Podmínek, žádá tímto Provozovatel, aby jej takový uživatel o této aktivitě informoval.

  4. Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení a kdykoli bez předchozího varování vyloučit kohokoli z přístupu k Rezervačnímu systému a/nebo webovým stránkám Provozovatele, zejména tehdy, pokud Provozovatel předpokládá, že určité osoby přistupující k Rezervačnímu systému a/nebo webovým stránkám Provozovatele budou jednat jinak než v souladu s těmito Podmínkami, popřípadě zjistí, že tyto osoby jednají nebo jednaly jinak než v souladu s těmito Podmínkami.

  5. Provozovatel prostor pro coworking má výhradní právo na uzavření prostorů z důvodu konání soukromé akce, společnost musí dát nájemci coworkingových prostorů vědět aspoň 2 dny dopředu

 

 1. Ochrana osobních údajů

  1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 2. Řešení sporů

  1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Ubytovaci řád Vincent

A/ Parkování

 

Z důvodu poskytování sdílené zahrady a odpočinkových zón je hotelové parkování zpoplatněné.

+ Parkování na dvou parkovacích místech ve dvoře činí 125,- Kč za den.
+ Parkování na parkovišti před hotelem činí 50,- Kč za den.
+ Bezplatně parkovat lze na ulici ve směru z kopce po pravé straně 30 metrů nad hotelem, 250 metrů od hotelu u sportovní haly, nebo 200 metrů od hotelu dole pod kopcem podél hlavní cesty.
 

 

 

B/ Využívání sdílených prostor

 

Sdílená kuchyň a jídelna slouží ke konzumaci snídaně a nápojů ze samoobslužných lednic. Hoteloví hosté smí kuchyň využívat jedině pro přípravu jídel pro děti, nebo pro přípravu jídel ye samoobslužných lednic na základě objednávky. Vzhledem k dispozici kuchyně a Vašeho komfortu nelze tyto prostory využívat k vaření, obzvláště k přípravě silně aromatických jídel. Prosíme Vás, aby jste zanechávali kuchyň uklizenou a čistou. Potraviny uskladněné v lednicích a kuchyňské lince budou při úklidu odstraněny pro komfort ostatních hostů. Děkujeme za pochopení.

 

Žádáme Vás o ohleduplnost a dodržování nočního klidu po 22:00. Snažte se prosím chovat tak, abyste příliš neomezovali ostatní hosty nadměrným hlukem, jak ve vnitřních sdílených prostorách, tak v odpočinkové zahradě. Místnost pro společenské akce je odhlučněna, prosíme Vás o zavírání propojovacích dveří během těchto událostí.

 

 

C/ Samoobslužné lednice

 

V samoobslužných lednicích Vám nabízíme sortiment nápojů a občerstvení, které lze konzumovat ve sdílených prostorách a na venkovních terasách. Ceny obsahují drobný servisní poplatek za vychlazení, dopravu, a náklady za opotřebení spodní místnosti včetně vybavení.

Vnímejte tedy samoobslužné lednice jako bar bez obsluhy. Prosíme Vás, abyste v našem samoobslužném baru podobně jako v baru či restauraci nekonzumovali jídlo a pití odjinud.

 

Přestože je prostor monitorován kamerovým systémem, fungujeme na důvěře. Vezměte si z lednice co ráčíte a Vaši konzumaci zaznamenejte na kartičku pokoje. Platbu za Vaši konzumaci lze uhradit při Vašem odjezdu osobně, zanecháním peněz na pokoji, platební kartou na terminálu, nebo převodem.

 

D/ Obecný hotelový řád

 

1. Při příjezdu předloží host platný doklad totožnosti, na jehož základě a zaplacení

pobytu obdrží klíče od příslušného pokoje a hlavního vstupu do hotelu. V případně nočního checkin vyplni ubytovací kartu

2. Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 20:00.

4. Do hotelu mají přístup pouze osoby zde ubytované. Do sdílených prostor do 20.00

5. V den příjezdu je pokoj hostům k dispozici od 14:00 a při odjezdu nejpozději do 10:00.

6. Přísně zakázáno je používání elektrických topných spirál k ohřevu vody a užívání

vařičů a rychlovarných konvic na pokojích.

7. Při odchodu z pokoje prosíme uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla,

vypnout TV, a zamknout pokoj i hlavní dveře penzionu.

8. Na pokojích i ve společných prostorách je přísně zakázáno kouřit. Pro kuřáky je

určeno místo venku u vstupu do penzionu.

9. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru

dospělých.

10. Není povoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu

nejsou vhodné interiéry pokojů.

11. Inventář penzionu je zakázáno vynášet mimo objekt (např. ručníky, deky, židle).

12. Za škodu způsobené na majetku odpovídá host. Ve vlastním zájmu je nutné hlásit

každou závadu či nefunkčnost.

13. Všichni hosté jsou povinni dbát o čistotu, pořádek a šetřit interiérové i exteriérové

vybavení.

14. Na základě předešlé dohody je možné na vyhrazených místech přechovávat psy za

poplatek 50,- Kč za den. Samozřejmostí je vodit vždy pejsky na vodítku a uklízet po nich

výkaly. Prosíme o dodržování zákazu vstupu pejsků do společných prostor kuchyně

a společenské místnosti. Je zákaz nechávat samotné psy na pokoji.

15. Za jakékoliv nadměrné znečištění povlečení, případně interiéru je účtován poplatek

od 300,- až do výše způsobené škody. Poplatek 500 korun je požadován za porušení pravidel samoobslužných prostor.

16. Prosíme hosty, aby dodržovali noční klid mezi 22:00 a 08:00 hodinou ranní,

a přizpůsobili tomu provoz televizního přijímače.

17. Ceny za ubytování i poskytované služby a zboží jsou smluvní.