2020 Bře
2020 Bře

Dům Bedřicha Smetany

Dům Bedřicha Smetany patří mezi nejkrásnější budovy lázeňského města. Leží v blízkosti Lázeňského náměstí a prostranstvím před lázeňským domem zkrášluje známá Bruselská fontána. Stavba je často opomíjená lázeňskými hosty, kteří pátrají po minerálních pramenech a obdivují stavy známého architekta Dušana Jurkoviče

Volně stojící budova je čtyřpodlažní, kterou postavil J. Schaniak podle návrhu brněnského projektanta Emila Králíka v letech 1908 - 1909. K úplnému dokončení vnitřních prostorů došlo o rok později. Chyběly restaurační prostory, které byly vytvořeny úpravou podzemního podlaží. Hotel bývá často považován za jedinou secesní budovy v Luhačovicích. Tato stavba ovšem spojuje prvky secese a kubismu. Objekt se stal vyhledávaným zařízením, které poskytovalo luxusní a diskrétní služby nejvážnějším zákazníkům, a to zejména prezidentům, politikům a známým umělcům. Později prošla budova několika modernizacemi. 

Dům Bedřicha Smetany byl otevřen v roce 25. výročí skladatelova úmrtí, tedy necelý rok po smrti druhé manželky Betty, která svůj život v Luhačovicích trávila. Dům byl prohlášen kulturní památkou v roce 2000. Pojmenování lázeňského domu jménem Bedřicha Smetany se uskutečnilo z iniciativy a v režii manželky ředitele lázní Marie Calmy Veselé. Otevření domu spojila s hudebním festivalem ve dnech 31. července a 1. srpna 1909, byl to jeden z prvních hudebních festivalů vůbec.

Jak byl Bedřich Smetana spjat s Luhačovicemi

Ačkoliv hudební skladatel lázeňské město nikdy nenavštívil, tak i přesto je s Luhačovicemi spojován.  V roce 1908 byla na luhačovickém hřbitově pochována druhá manželka Betty Smetanová.

Bruselská fontána

Fontána se nachází přes secesním lázeňským domem. Jedná se o dílo sochaře Jana Kavana, které bylo původně vytvořeno pro átriové nádvoří československého pavilónu v Bruselu. V roce 1960 pak byla přenesena do Luhačovic. Kašnu zdobí plastiky s motivy vodní flóry a fauny. Přímo v kašně poté leží tři divoženky střežící pramen.