2020 Dube
2020 Dube
2020 Dube
2020 Dube
2020 Dube

Nejlidovější pramen v Luhačovicích - Ottovka

Při toulkách lázeňským areálem jistě nesmíte zapomenout navštívit a ochutnat vyvěrající přírodní minerální prameny. Luhačovické prameny jsou velmi rozmanité a dělí se do dvou skupin. A to využívající se k pitné kúře a k balneologickým účelům. Ottovka se řadí do první skupiny.

Ottovka

Pramen Ottovka nesoucí přívlastek nejlidovější pramen v Luhačovicích. Vyvěrá na pravém břehu Horní Olšavy, na úpatí Malé Kamenné. V blízkosti Lázeňského náměstí a tenisových kurtů. Původně pramen vytékal volně, v roce 1905 byl ale zachycen v kamenném sklepení. Název nese pramen dle mužské osoby z rodu Serényiů. Byl to hrabě Otto Serényi, který žil v roce 1855 - 1927. Vyvěrající Ottovka je umístěna v kruhovém pavilonu, který byl postaven v letech 1929 dle architekta Skřivánka. Pramen se používá k pitné léčbě.

Pramen se stal díky kruhovému pavilonu symbolem Luhačovických lázní. Pramen je jímám z hloubky 1,5 m. Má zvýšený obsah jódu, železa, kyseliny borité a některých stopových prvků. Ottovka je přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu. Vydatnost pramene činí 3 litry za minutu.

Ottovka byla dokonce v roce 2005 uzavřena kvůli výsledkům mikrobiologických analýz, které neodpovídaly platné vyhlášce. Pramen přirozeně zachycuje i nečistoty z okolí, to vše se projevilo společně i s dlouhotrvající suchem negativně. Přímo u studny byla poté nainstalována UV lampa, která nepřetržitě zajišťuje nechemickou dezinfekci vyvěrající vody.  Dezinfekce zářením nevytváří žádné škodlivé vedlejší produkty a neovlivňuje chuť ani kvalitu vody.
 


Kdo byl Otto Serényi?

Hrabě, po kterém je pojmenován pramen Ottovka, byl synem zemského poslance Gabriela Serényiho a synovcem Aloise Serenyiho. V roce 1879 převzal správu Luhačovic. Byl trvale aktivní v politickém životě. Zastával post předsedy v Červeném kříži i spolku pro boj tuberkulózou. Lázně přenechal roku 1902 Akciové společnosti.