2020 Bře
2020 Bře

Folklórní festival Písní a tancem 2020 - Luhačovice

Dětští účastníci roztančí a rozezpívají celé Luhačovice. 

Festival, který se koná v Luhačovicích a blízkých Pozlovicích, nese celý název - Folklorní festival Písní a tancem. Letos se bude pořádat 28. ročník Mezinárodní festival dětských folklorních souborů PÍSNÍ A TANCEM. Probíhat bude 10.9.2020 - 13.9.2020. V tomto období na Východní Moravu míří děti ze Slovenska a různých koutů České republiky. Bohatý program čeká na každém místě. Spjat je s touhle událostí i lidový jarmark či krojový průvod. Za nepříznivého počasí se program přesouvá do MěDK Elektra Luhačovice. Hlavním programovým dnem bývá většinou sobota na Lázeňském náměstí, kdy se koná hlavní festivalový program. Sobota bývá také příležitostí ke společenskému setkání organizátorů festivalu s vedoucími zúčastněných souborů, představiteli města, spolupořadatelů a hostů festivalu.  

MFDFS Písní a tancem

Nápad vzniku mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů v Luhačovicích se zrodila v hlavě Folklorního sdružení České republiky v roce 1992 při příležitosti oslav 400. výročí narození Jana Amose Komenského. Úsilí pořadatelů bylo od začátku zformovat příležitost k setkání dětských folklorních souborů z Čech, Moravy a Slezska se soubory z další zemí. Účastníci vzájemně poznávat a navazovat přátelské vztahy. Současně mohou hledat, objevovat a představovat široké veřejnosti hlavní stránky dětského tanečního a hudebního projevu. Česká i evropská tradiční lidová kultura má společné ale i  rozdílné znaky, důkazem jsou specifické témata vlastního dětského světu myšlení, poznávání a zpracování v tradičních projevech i současných.Lázeňské město Luhačovice je sídlo festivalu. Město bylo zvoleno především jako jedno z významných středisek kulturního života na Moravě i v celé České republice. Zázemí festivalu vytváří příval lázeňských hostů, ale také specifické centrum Luhačovického zálesí a pravděpodobné místo v blízkosti narození Jana Amose Komenského. Důležitou myšlenkou pořadatelů bylo od začátku vytvořit způsob ke spojení České republiky a její lidové kultury s dalšími zeměmi Evropy a zejména sousedními zeměmi.

Festival získal v roce 2005 statut řádného člena CIOFF - Mezinárodní rady pro folklorní festivaly a lidové umění. K iniciativě Folklorního sdružení ČR se od počátku připojili: Město Luhačovice, Lázně Luhačovice, a.s., Okresní úřad ve Zlíně, Obec Pozlovice, Městský dům kultury Elektra a některé další subjekty. Autorkou všech dosud uskutečněných hlavních programů festivalu a jeho čestnou prezidentkou byla vždy paní prof. Věra Haluzová. Za uplynulých deset let si festival získal řadu příznivců v Luhačovicích i v okolí. Byl zařazen do kalendářů evropských a světových dětských folklorních akcí. Folklorní sdružení každoročně dostává nabídky k účasti na festivalu z řady evropských zemí. To potvrzuje skutečnost, že festival svojí programovou strukturou i organizačním zázemím a podmínkami pobytu patří v evropském měřítku mezi zajímavé a přitažlivé akce.