2020 Úno

Městský dům kultury Elektra v Luhačovicích

Městský dům kultury v Luhačovicích je příspěvkovou organizací zřízenou městem Luhačovice za účelem zajišťování kulturní činnosti a udržování tradic. Je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem kulturních akcí, festivalů, divadelních představení, koncertů, výstav, jarmarků a mnoho dalších společenských akcí v oblasti kultury. V objektu se pořádají  vystoupení umělců, plesy, taneční zábavy a další kulturní programy. Městský dům Elektra se nachází na začátku pěší zóny, je viditelná z hlavní cesty. 

Přes celý rok je možnost využít a čerpat z rozmanité nabídky této organizace. Jako jedna z hlavních činností je pořádání filmových projekcí. Kinosál pojme až 251 diváků. Nabízí se možnost zhlédnout řadu zajímavých a aktuálních snímků z rozmanité filmové produkce. Současný program se vyskytuje na oficiálních stránkách města či přímo na webu zmíněné organizace. 


Photo by Krists Luhaers on Unsplash

Galerie jejíž výstavní prostor se nachází v centru města přímo u hlavní cesty. Objekt je prosklený tedy přiláká okamžitý zájem procházejících lidí. Nabízí se zde prostor pro všechny umělce. Svou otevřeností nabízí přinést do Luhačovic možnost prezentování zajímavých děl a jejich autorů. Rozšíří se tak nabídka kulturních zážitků nejen pro místní občany, ale hlavně pro turisty, lázeňské pacienty a milovníky umění a historie. Příležitostně zde najdete i výtvarné práce dětí a žáků místních škol. 

V prostorách Městského domu Elektra se nachází mnoho dalších prostorů. Mají různá využití. Objekt je rozdělen na tři sekce. Všechny jsou vzájemně propojeny vnitřními dveřmi. Sál Rondo je jedna z dalších místností. Moderní, zrekonstruovaný společenský sál pro maximálně 600 osob je využíván hlavně k pořádání kulturních a společenských akcí, kongresové turistiky, plesů, společenských večerů, módních přehlídek aj.