2019 Pros
2019 Pros

Základní informace o minerálních pramenech.

Jednoduchý souhrn informací o minerálních pramenech jistě přijde vhod každému, kdo si rád doplní chybějící políčka ve svých znalostech o lázeňském městě.
Léčivé prameny v Luhačovicích se dělí do dvou skupin. První skupina je využívaná k pitné kúře a veřejně bezplatně přístupná, druhá skupina je určena pro balneologické účely. 

Prameny k pitné kúře.

Vincentka
Pramen MUDr. Františka Šťastného 
Aloiska
Ottovka
Svatý Josef
Viola
Marie

Vincentka je pojmenována na počest zdejšího majitele panství, jímž byl hrabě Vincence Serényi, pod nímž lázně začaly vzkvétat. 
Pramen MUDr. Františka Šťastného nese jméno po luhačovickém rodákovi, jehož za ošetřování raněných partyzánů nacisté za druhé světové války umučili. 
Aloiska dříve pojmenována jako ,,Lesní pramen”, ,,Luisin pramen” či ,,Pramen v hoře”, je jedním z nejstarších pramenů v Luhačovicích. 
Ottovka nepřetržitě vytéká v kruhovém pavilonu s malou výtokovou kašnou. Pramen nesoucí jméno po hraběti Ottovi Serényiovi.


Svatý Josef vyvěrá do kašny Marka Trizuljaka poblíž kostela Svatém rodiny. Z pramene je viditelný stok přímo do nedalekého toku Šťávnice. 
Viola je poměrně nový pramen. Jméno jež nese je díky ředitelce lázeňského domu Praha, jejíž obchodní jméno zní - Anna Kneblová Viola. 
Marie je nejméně známý pramen. 

Chuťově jsou prameny spíše pokládány za slanější. 

Prameny pro balneologické účely.

Nový Jubilejní
Nová čítárna
Nová Jankovka
Elektra
Bystrica

Nový Jubilejní byl v roce 2013 zpřístupněn veřejnosti. Spolu s dalšími třemi prameny vytváří směs, která je používána k inhalačním a koupelnovým procedurám. 
Nová čítárna se nachází ve skále poblíž Společenského domu. Minerální voda je odváděna do vodojemu zřízeného pro sběr minerálních vod a následně je používána při inhalačních a koupelnových procedurách. Aby pramen neovlivňoval sousední prameny je čerpáno pouze 60 litrů za minutu. 
Nová Jankovka byl získán ve stejném roce jako Nová čítárna. V době svého objevu řešil nedostatek minerálních vod pro přírodní uhličité koupele. 
Elektra je nejkoncentrovanějším pramenem. Pro vysoký obsah nerostů se pramen využíval k výrobě zřídelní soli, která sloužila k přípravě domácích inhalací.  Pramen je pro veřejnost uzavřen.

Prameny jako záložní zdroje a nejsou používány k léčebným účelům.

Amandka
Jubilejní
Vladimír
Jaroslava
Elektra 2
Stará Vincentka
BV 30