2020 Lede
2020 Lede

Jaký je účel teambuildingu.

Teambuilding je proces proměny jednotlivých pracovníků na soudržný tým zaměstnanců. Pokud se lidé s podobným přístupem, zájmem a chutí spojí spoluprací ke společnému cíli, vytvoří se tým. Každý jednotlivec přispívá stejně a plní svou úroveň nejlépe jak může, aby byly splněny cíle týmu.

Fáze týmu

Podívejme se na základní fáze rozvoje týmu.  
Forming - tohle je prvotní fáze při budování skupiny pracujících lidí. Pracovní tým je spojen za účelem dosažení cíle. Nejdůležitější aspekty formování jsou seznámení se spolupracovníky a seznámení s účelem týmu. Kdy je důležité prodiskutovat a naplánovat cíle a pracovní postupy. 
Storming - Debaty mohou být ze začátku velmi bouřlivé. Členové týmu navzájem hodnotí své osobnosti a silné stránky. Nejdůležitější je ukončit tuhle fázi s dobrým oceněním členů týmu a přesným nastolením pracovních postupů a dodržování určitých pracovních postupů. 
Norming - Mezi druhou a třetí fází dochází často k překrývání. Protože při každém novém úkolu se členové týmu mohou vrátit k debatám. Postupně se tým dostává do normalizační fáze. Tehdy lidé začnou řešit své rozdíly a oceňují silné stránky jejich kolegů.
Performing - Cílem každého týmu je postupovat jako vysoce funkční tým s energií a smyslem. Mezi členy týmu existuje vzájemný respekt . Každý začíná důvěřovat svým schopnostem a práci spolupracovníkům. 


Photo by Perry Grone on Unsplash

Účelem budování týmu je zvýšit důvěru, zlepšit komunikaci a spolupráci, zvýšit nebo udržet motivaci. 

Důvěra na prvním místě - je to tak důležité. Důvěra není jen uklidňující, je to také úspora času. Pokud tým cítí důvěru, pracuje efektivněji, snižuje se počet hádek. Důležité jsou nastavená pravidla. 
Komunikovat - v určité fázi práce se mohou věci zhoršovat. Pokud tým umí komunikovat mezi sebou, je schopen vyřešit problémy dříve, než přerostou v jednu velkou nesnázi. Pomocí komunikace se dá vyhnout střetu složitějších problémů. 
Síla spolupráce - spolupráce je mnohem jednodušší v prostředí kde existuje důvěra a komunikace. Když členové týmu rozumějí vzájemným rolím a povinnostem a respektují je, je zábavné spolupracovat. Snadno se sdílí nápady, brainstormy, úspěchy i neúspěchy. 
Síla motivace - účelem programů pro budování týmu je poměrně často zvýšení motivace. To někdy není snadné. Členové týmu musí věřit v práci, kterou vykonávají. Angažovat lidi do budoucích plánu pomáhá. Angažovanost a motivace jdou ruku v ruce.

Jaký je účel budování týmu? Možná je to proto, aby se všichni mohli spolu dobře bavit, sdílet výzvu a něco společně podnikat.