2020 Lede
2020 Lede

Co to je teambuilding?

Teambuilding je kolektivní termín pro různé druhy aktivit, které se využívají k zlepšení sociálních vztahů a vymezují role v rámci týmu při plnění společenských úkolů, často zahrnují úkoly spolupráce.
Formální definice budování týmu zahrnuje:
Definovat cíl
Budování efektivních pracovních vztahů
Snižování dvojznačnosti rolí členů týmu
Hledání řešení týmových problémů

Teambuilding je jednou z nejpoužívanějších skupinových aktivit v organizacích. Nejčastější společná strategie je poskytnout útočiště pro budování týmu, kde se členové týmu snaží řešit základní obavy a budovat důvěru zapojením do činností, které nejsou součástí toho, co běžně dělají jako tým.


Photo by Annie Spratt on Unsplash

Budování týmu popisuje čtyři přístupy.
Stanovení cílů - to zdůrazňuje význam jasných cílů, individuálních a týmových. Členové týmu se zapojí do plánování akcí, aby určili způsoby, jak definovat úspěch a neúspěch a dosáhnout cílů. Účelem je posílit motivaci a posílit pocit vlastnictví. 
Vyjasnění role - to zdůrazňuje zlepšení porozumění jejich vlastních rolí a povinnostem ostatním členům týmu. Účelem je snížit nejednoznačnost a podpořit pochopení důležitosti struktury činnostmi zaměřenými na definování a úpravu rolí.
Řešení problémů - Důraz na zjištění příčinu vzniku problémů. 
Mezilidské vztahy - Při rostoucích dovednostech týmové práce, jako je poskytování a přijímání podpory, komunikace a sdílení. Týmy s méně mezilidskými konflikty fungují obecně efektivněji než ostatní.