2020 Bře
2020 Bře
2020 Bře
2020 Bře
2020 Bře

Výlet do okolí - Starý Světlov

Strávit příjemný den můžete i během výletu na nedalekou zříceninu hradu Starý Světlov. Pozůstatky obydlí se nachází asi kilometr od okolní vesnice Podhradí. Leží ve Vizovické vrchovině a od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. V průběhu cesty se můžete zastavit v obci u Sirného pramene lidově známého jako Sirčena. 

Historie hradu

Založení tohoto hradu se strategickým významem s výhledem do údolí směrem na Luhačovice se datuje kolem 13.století. Nejstarší zmínka o hradu pochází z roku 1275.  Kolem roku 1360 byl hrad majetkem pánů ze Šternberka. Sídlo během mnoha let mněnilo vlastníky. Kolem roku 1426 zde dokonce působil jako purkrabí obávaný válečný loupeživý rytíř uherský hrabě Pankrác z Liptovského Svatého Mikuláše. Rytíř se svou skupinou loupil v celém kraji a ohrožoval životy obyvatel okolních vesnic. 

Během česko-uherských válek hrad čelil několika ničivým nájezdům. Za těchto válek byl notně poškozen samotný hrad, ale i okolní vesnice. Bratři z Landštejna se rozhodli vystavět nový hrad stejného jména v nedalekých Bojkovicích. Město bylo povýšeno na město a tím se stalo významným hospodářským centrem. Tímto aktem došlo oficiálně k přechodu ze Starého Světlova na nově postavený hrad. Zhruba během 16. století začal hrad pustnout. 

Popis

Zřícenina hradu leží na hřebenech Vizovických vrchů u obce Podhradí poblíž Luhačovic v blízkosti vrchu Bába. Stráně kolem hradu nebyly příliš strmé, a také stavitelé zabezpečili hrad výrazným příkopem široký 15 metrů. Dodnes je hluboký 5 metrů. Hrad se skládal z oválného hradního jádra,podsklepeného paláce, zalamované plášťové hradby a parkánových staveb. Vstup do hradu střežila věžovitá brána, do níž se vcházelo přes mohutný příkop s valem. 

Hrad Starý Světlov patří svou rozlohou k největším lokalitám toho to druhu na Moravě. Bylo zde realizováno několik archeologických sondáží. Byly odkryty zbytky podsklepeného paláce, nalezen byl zlomek kamenného projektilu z houfnice, železné kování a součástky selského vozu. Byla zde prokázána existence dřevěného obydlí se stěnami z mazané hlíny. Archeologové se zde také snažili najít podzemní cesty, které tu údajně měl zanechat již zmiňovaný loupeživý rytíř. Tato domněnka se nepotvrdila. 

Z původně poměrně rozsáhlého hradu jsou zachovány malé pozůstatky zděných konstrukcí. O mnoho lépe jsou zachovány terénní útvary. Dodnes jsou patrné obvodové zdi hradního paláce. 

Zajímavosti

Původ názvu hradu Starý Světlov není znám. Dle jedné úvahy tento název dostal hrad podle signálních ohňů svítících do tmy v době uherských nájezdů, aby varovaly před blížícím se nepřítelem. Další úvaha předpokládá, že název vznikl podle bílé vápenné omítky parkánové zdi a možná i celého opevnění hradu. Zajímavostí pro fanoušky záhad může být pověst o pokladu na Starém Světlově. Mnoho obyvatel z obcí Pozlovice a Podhradí se tento poklad vydávalo hledat a také se o jejich hledání dochovaly zprávy.