2019 List
2019 List
2019 List

Otevírání pramenů v Luhačovicích

V Luhačovicích se pravidelně každý rok koná Otevírání pramenů, znamená to zahájení lázeňské sezóny. Slavnosti spojené s minerálními prameny mají bohatou a dlouhodobou tradici. Nyní tato tradice vychází většinou na druhý víkend v květnu.

Historie

Už naši předkové si byli vědomi důležitosti významu pramenů a studánek, které pro ně byly životně důležité. Častokrát s příchodem jara probíhaly slavnosti spojené s vodou. Zahajování sezóny koncem 19.století probíhalo přes kaplí sv. Alžběty na Lázeňském náměstí. Myšlenku novodobé tradice Otevírání pramenů si prosadila na přelomu 80. a 90. let 20. století Věra Haluzová s folklorním souborem Malé Zálesí.

Průběh

Otevírání pramenů bude zahájeno druhý víkend v květnu, jak již bylo zmíněno, čeká Vás po tři dny zajímavý a bohatý program. Důležitým bodem programu je mše v kostele sv. Rodiny, po ní se průvod vydá k prameni sv. Josefa, pokračuje lesní cestou k pramenu Ottovka, Františka Šťastného a kolem Jurkovičova domu k Vincentce. Při každém zastavení průvodu kněz požehná prameni a u každé zastávky proběhne krátký folklorní program. Průvod končí u kaple sv. Alžběty, kdy se opět vracíme zpět do historie, zde sezóna začínala ještě za panství rodiny Serenyiů.

Můžete se těšit i na historicky zaměřený program, k zhlédnutí je promenáda historických kol či hasičské stříkačky, vyfotit se můžete v dobovém kostýmu. Dále muzejní fotoateliér spolku Calma, divadelní představení, řemeslný jarmark na Náměstí 28. října, hudební a taneční programy na lázeňském náměstí. 

Poslední den oslav je vyvrcholení v podobě lidové hudbě a tanci. Po mši bývá odpoledne věnování folklorním souborům jak ze Zlínského kraje, tak z ostatních měst a vesnic republiky.  

Každý rok na Vás čeká pestrý a zábavný program, v kterém si každý najde to své. Otevírání pramenů je skvělý den pro procházku městem, ochutnat léčebné prameny či pochutnat si na lázeňském oplatku.