2020 Dube
2020 Dube

Minerální prameny v okolí lázeňského města Luhačovice

Luhačovice bychom mohli nazvat jako synonymem léčivým minerálních pramenů. Avšak mnoho lidí netuší, kolik dalších pramenů se ukrývá v okolí Luhačovic. Nejsou sice tak věhlasné a známé. Ovšem dokáží poskytnou stejné blahodárné účinky a jako bonus získáte jejich návštěvou důvod na výlet či procházku. Celá řada těchto vod vyvěrá uprostřed panenské přírody, mnohé možná jejich využití stále čeká v budoucnosti. Častým výskytem minerálních vod je díky karpatské oblasti, která zasahuje do zlínské částí území. 

Kostelec u Zlína

Jedním z takových míst je právě Kostelec. V dřívějších letech roku 1742 zde byly založeny lázně rakouským rodem. Postupně zde vyrostly lázeňské budovy, které sloužily ze začátku pouze vrchnosti. V pozdějších letech byly lázně přebudovány na moderní léčebné středisko, které se stalo společenským sídlem kraje. Radost a plány zhatila 2.světová válka, kdy byl objekt silně poškozen a zestátněn. Lázně byly vyřazeny ze seznamu lázeňských míst. To bylo kolem roku 1994 opět napraveno a lázeňská činnost obnovena. Dnes slouží místo opět stejným účelům jako dříve. Provádí se zde sirné, uhličité či perličkové koupele, rašelinové zábaly, parafínové obklady a různé léčebné rehabilitace. Z 5 pramenů se v Kostelci využívají 3.

Chodníček tvořený sirnými prameny v Zádveřicích

V katastru Zádveřic se nachází asi 40 sirných pramenů, z čehož 5 minerálních pramenů jsou zpřístupněny podél naučné stezky. Chodníček je dlouhý asi 2 km. Stezka vede proti proudu Horského potoka. První minerální sirný pramen U Staré hájenky je asi 300 m od autobusové zastávky. Navštívíte také studánku zvanou Sirkovice, dva prameny vzdálené pouze metr od sebe a v neposlední řadě Jurčákův pramen. V budoucnosti by se měl chodníček rozšířit o dalších 6,5 km, který spojí 14 studánek a pramenů. Pro některé první ochutnání sirného pramene může být lehce šok. Typické je pro tyto vody silný odér připomínající zkažená vejce. 

Zlínské prameny

Jen na území Zlína je 10 minerálních pramenů. Dva se nachází na Slatinském potoce - Studna Slanica je menší odpočívadlem na kraji lesa. Voda je mírně zakalená s železitým zápachem. Tomáš Baťa zde údajně za první republiky plánoval postavit menší lázně. Voda ze studny je mírně mineralizovaná. V roce 2008 byla studánka vyčištěna. Pod Malenovickým hradem vyvěrají další 3 prameny, dříve byly využívány k provozu lázní. Dnes se považují za téměř nepouživatelné. Jsou tu studna Sirné lázně a studna Pod lázněmi. Malé lázně byly také u sirného pramene v Březnici. Dnes je z budovy rodinný dům. 

Velmi bohaté na minerální prameny jsou i Vizovické vrchy. V samotných Vizovicích byly v době největšího rozmachu v první polovině 20. století hned troje soukromé lázně. Největší z nich - Mojžíšovy lázně - se proměnily na Valašský šenk. Významné lázně se nacházely také v Napajedlích. Jejich provoz fungoval v omezené míře ještě do konce 20. století.