2020 Kvě
2020 Kvě
2020 Kvě

Hudební pavilon a vila Jestřabí - stavby Dušana Jurkoviče

Na konci samotných lázní směrem na Pražskou čtvrť nelze přehlédnout další dvě unikátní stavby. Hudební pavilon a vila Jestřabí leží v těsné blízkosti vedle sebe. Ne vždy tomu tak bylo. Na místo se dostanete chůzí přes celé Lázeňské náměstí kolem říčky Šťávnice. Před sebou vidíte tyčící se Jestřabí a v malém parčíku nalevo Hudební pavilon. Obě dvě stavby jsou dílem známého architekta Dušana Jurkoviče.

Hudební pavilon

Dřevěný altán je jednou z drobných avšak vysoce ceněných staveb Dušana Jurkoviče. Hudební pavilon může lehce připomínat pohádkovou stavbu stojící na kuří nožce. Snad kvůli lehce zploštělé střeše. Byl postaven v roce 1903. Původně stával na Lázeňském náměstí vedle Jurkovičova domu - dříve Janův dům. Na současné místo byl přemístěn krátce po svém dokončení. V dřívějších letech sloužil lázeňskému orchestru a vyhrávalo se pod jeho stříškou každý den. V současnosti bývá využíván pro koncerty pouze v letních dnech. Slouží také k relaxaci lázeňských hostů. Hudební pavilon je drobnou stavbou, která může zaujmout svým půdorysem. Masivní kamenný sokl podpírá altán. Dřevěné zábradlí kolem dokola obepíná altán. Uprostřed se nachází lavičky k posezení. Střecha je nadnášena dřevěnými sloupky. Dalo by se mluvit o futuristické stavbě. Současně připomíná lázeňské gloriety a altány z 19. století. Pavilon mezi kulturní památky ovšem zařazen nebyl. 

Jestřabí

Vilu Jestřabí pojal Jurkovič jako výraznou symetrickou stavbu. Objekt je situován v místě, které spojuje mnohé cesty. V blízkosti se nacházejí také Sluneční a říční lázně, Vodoléčebný ústav či se zde můžete napojit na cestu k Luhačovické přehradě. Pro urbanistický charakter lázní má mimořádný význam. Vila Jestřabí je podobná předchozím Jurkovičovým stavbám. Hrázdění je využíváno až v nejvyšším podlaží. Hlavními architektonickými rysy jsou příčně rozvinutá křídla po stranách. Zajímavostí je, že základem domu nebyly starší zděné stavby, jako u Jurkovičova domu. Vodoléčebných lázní či Chaloupky. Vila Jestřabí byl původně lázeňský penzion. Nyní slouží jako hotel, který prošel velkou opravou. Také interiér stavby je stylově přiblížen Dušanu Jurkoviči. Název stavby jistě vyšel z místa, na kterém se objekt nachází. Leží pod horou Jestřabí. Po pravé straně budovy naleznete takzvanou Japonskou zahradu. Koutek vhodný pro relaxaci. 

Vodoléčebný ústav

Stavbu zbudoval Dušan Jurkovič v letech 1909. Leží v blízkosti právě zmiňované vily Jestřabí a vedle Sluneční a říčních lázní. Objekt byl přestavěn z tehdejšího Jestřábského mlýna. Při přestavbě se snažil nezasahovat do podstaty stavby a výrazně její ráz neměnit. Tehdejší mlýn měl kamenné přízemí a poschodí bylo zbudováno ze sušených cihel.