2020 Kvě
2020 Kvě
2020 Kvě
2020 Kvě

Baťův kanál

Dovolenou s Luhačovicích můžete spojit s výletem po okolních měst a památek. Lázeňské město leží v blízkosti krajského města Zlín. Zde se v blízkosti nachází známý moravský Baťův kanál, zvaný Baťák. Pokud chcete strávit alespoň pár hodin na lodi, nemusíte vyrážet nikam daleko. Tuto příležitost máte i zde a rovnou ji lze spojit s cyklistikou po okolí.

 V současné době je Baťův kanál 53 km  dlouhá vodní cesta, kterou můžete využít k rekreační plavbě od Otrokovic až do Skalice. Plavba ovšem probíhá i na samostatných říčních úsecích Kroměříž - Otrokovice a Rohatec - Hodonín. Můžete si zapůjčit malý motorový člun, který řídíte sami a proplouváte si dle vašich představ. Ti, kteří se chtějí nechat pohodlné vést si mohou vybrat z nějaké pravidelné plavby větší výletní lodí. Velmi oblíbenou variantou plavby jsou hausbóty, kdy návštěvníci mohou spojit plavbu po Baťově kanále s poznáním památek v blízkém okolí. Tato historická vodní  cesta má třináct funkčních plavebních komor. Baťův kanál  byl původně určený k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny a je dlouhý 50 km, z čehož 26 km vede korytem řeky Moravy a zbytek umělým průplavem. 

Historie

Stavba byla zahájena 16. října 1934. Veškeré práce skončily roku 1938. Během stavby se musel zvednout rozpočet mimo jiné i kvůli povodni, která poškodila ještě nedokončenou stavbu. Organizačně se jednalo o velmi složitou stavbu - Země moravská se s firmou Baťa dohodla, že země zajistí projekty a realizaci zemních prací i betonových konstrukcí a firma Baťa zajistí projekty a dodání veškerých kovových konstrukcí plavebních komor, mostů a jezů. 

První velké opravy bylo nutné provést po 2. světové válce. Ustupující německá armáda zničila všechny mosty, potopila lodě a poškodila jezy. Válka vodní cestu Otrokovice - Rohatec těžce poznamenala. Škoda přesáhla 10 milionů korun. Opravy započaly roku 1946 a pokračovaly ještě do 1947. I tehdy se začalo mluvit o napojení vodní cesty do Zlína, přičemž kanál měl být zásobován vodou z plánované Slušovické přehrady. 
 

Současnost

V dnešní době je téměř celá vodní vesta opravena. Návštěvníci mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou. Vodní cesta částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami a dalšími vodními stavbami. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty byly vytvořeny podchody. Na trase byla řada unikátních technických výtvorů, jako například lanovka pro přetahování člunů. U každé plavební komory byl postaven typický baťovský domek pro obsluhu.