2020 Febr
2020 Febr
2020 Febr

Spolok Calma

Cieľom Luhačovického okrašľovacieho spolku Calma je rozvíjanie vzťahu ku kultúrne historickému dedictvu a ochrana kultúrnych hodnôt. Spolok Calma ponúka prehľad pre udržiavanie historického povedomia o významnej etape vývoja Luhačovíc na prielome 19. a 20. storočia. Hlavnou náplňou činnosti združenia je organizácia kultúrnych historických aktivít, najmä pri predvádzaní šatníka replík historických kostýmov z obdobia 19. a 20. storočia. 

História Luhačovického okrašľovacieho spolku Calma

V roku 2002 sa postupne spolok začal tvoriť, v tej dobe si združenie našlo mnoho priaznivcov a obdivovateľov z rád obyvateľov kúpeľného mesta. Cieľom bolo priblížiť návštevníkom budovanie moderných Luhačovíc na počiatku 20.storočia. Okrem muzejných výstav o dejnách kúpeľníctva a mnoho divadelných a hudobných vystúpení a ďalších projektov sa uskutočnili historické módne prehliadky a projekt secesného fotoateliéru. Za týmto účelom zadalo múzeum ušitie prvých 10tich replík secesných kostýmov. Svoje meno spolok dostal podľa Marie Calmy Veselé. Pre využitie kostýmu v Luhačoviciach je nespočetné množstvo príležitostí. 

Nejvýznamnejšou akciou v Luhačoviciach je každoročné Otváraníe prameňov. Spolok ako nezisková organizácia funguje na báze voľnočasových aktivít. Pomáhá pri organizácii podobných kultúrnych a spoločenských akcií a predovšetkým poskytuje historické kostýmy. 

Marie Calma Veselá

Bola to manželka riaditeľa kúpeľov MUDr. Františka Veselého. Strávila v Luhačoviciach dve sezóny a zasadila sa o vznik kúpeľných novín a rozvoj kultúrneho diania. Pre Luhačovice vykonala za svojho krátkodobého pôsobenia veľa. Marie Calma Veselá bola speváčka, básníčkárka, spisovateľka, moderná žena. Po boku svojho manžela sa okamžite zapojila do kultúrneho života v Luhačoviciach. Iniciovala tu napríklad vznik Luhačovických kúpeľných listov, ktoré vychádzali dvakrát týždenne v jej réžii, ktorého vydavateľom bol kúpeľný lekár Zikmund Janke. V roku 1909 usporiadala pri príležitosti otvorenia Domu Bedřicha Smetany veľký Smetanov hudobný festival, ktorý mal nevídaný ohlas.V deň svojich dvadsiatych siedmych narodenín 8.septembra 1908 sa zoznámila so skladateľom Leošem Janáčkem. Toto stretnutie a naviazanie priateľstva malo pre Janáčka veľký význam. Manželia Veselí pomohli skladateľovi presadiť jeho hudobné diela v Prahe.