2020 Febr
2020 Febr

Spoločenský dom Luhačovice

Společenský dom Luhačovice

Jednou z hlavných dominánt luhačovického Lázeňského námestia aj okolitého parku je hotel Spoločenský dom. Dôležitá stavba vynikajúceho pražského architekta Františka Roitha. Spoločenský dom bol otvorený v nedeľu 2. júna 1935. Vybudovaním hotela získali kúpele moderné spoločenské stredisko, ktoré uspokojilo mnoho kúpeľných hostí po všetkých stránkách. Bol to prvý krok k modernizácii luhačovických kúpeľov. Bola to zásluha predovšetkým riaditeľa Hohause, ktorý bohužiaľ zomrel pred dokončením stavby. 

Hlavná kúpeľná spoločenská budova, nazývaná predtým Kursalon, je umiestnená na pravom brehu Šťávnice. Touto stavbou kúpele získali veľkú sálu a ďalšie priestory pre využitie voľného času kúpeľných hostí. Budova je kompozične zviazaná s riešením Lázeňského námestia, ktorého podobu dokončil stavbou Veľkej aj Malej kolonády a pavilónu Vincentka v rokoch 1946 - 1952 Oskar Poříska. 

Spoločenský dom nesie medzi luhačovickými stavbami prvky akademickej secesie a klasicizujúceho modernizmu prvej tretiny 20. storočia. Budova je aj cez prvky funkcionalistického štýlu rozvrhnutá klasicky. Nesie zmysel pre dokonalý detail. Ubytovacia horná časť naopak pôsobí funkcionalisticky a stroho. Spoločenský dom je cenenou autentickou stavbou - do dnes naviac takmer bez dispozičných zmien. V interiéry bola zachovaná časť pôvodného nábytku, originálnych svietidiel aj výzdoby z kvalitných materiálov. 

V dnešnej dobe budovy slúžia naďalej pôvodným účelom. Ako po stránke společenskej, tak ponúkajúcej kvalitné ubytovacie aj stravovacie časti. Na liečebné procedúry sa zo Spoločenského domu naopak chodí do neďalekej Lázeňskej polikliniky. Hotel disponuje kongresovým sálom, salónikmi, dvoma reštauráciami, foyar, bar, tanečný parket s pódiom. Súčásťou prízemia je taktiež vstupná časť a dvojdielna zastrešená terasa. V blízkosti budovy sa nachádza Nový jubilejný prameň. Kulturnou pamiatkou bol Společenský dom prehlásený Ministerstvom kultúry v novembri roku 2005, medzi pamiatkami bol však zaradený už k prvému dni roku 1990.