2019 Nove
2019 Nove
2019 Nove

Otváranie prameňa v Luhačoviciach

V Luhačoviciach sa pravidelne každý rok koná Otváránie prameňov, znamená to zahájenie kúpeľnej sezóny. Slavnosti spojené s minerálnymi prameňmi majú bohatú a dlhodobú tradíciu. Teraz táto tradícia vychádza väčšinou na druhý víkend v máji.

História

Už naši predkovia si boli vedomi dôležitosťou významu prameňov a studničiek, ktoré pre nich boli životne dôležité. Častokrát s príchodom jari prebiehali slávnosti spojené s vodou. Zahajovanie sezóny koncom 19.storočia prebiehalo v kaplnku sv. Alžbety na Kúpeľnom námestí. Myšlienku novodobej tradície Otvárania prameňov si presadila na prielomu 80. a 90. rolov 20. storočia Věra Haluzová s folklórnym súborom Malé Zálesí.

Priebeh

Otváranie prameňov bude zahájené druhý víkend v máji, ako už bolo zmienené, čaká Vás po dobu troch dní zaujímavý a bohatý program. Dôležitým bodom programu sú omše v kostole sv. Rodiny, po nej sa sprievod vydá k prameňu sv. Josefa, pokračuje lesnou cestou k prameňu Ottovka, Františka Šťastného a okolo Jurkovičovho domu k Vincentke. Pri každom zastavení sprievodu kňaz požehná prameňu a pri každej zastávke prebehne krátky folklórny program. Sprievod končí pri kaplnke sv. Alžběty, kde sa opäť vraciame späť do histórie, tu sezóna začínala ešte za panstva rodiny Serenyiů.

Môžete sa tešiť aj na historicky zameraný program, k zhliadnutiu je promenáda historických bicyklov či hasičské striekačky, vyfotiť sa môžete v dobovom kostýme. Ďalej muzejný fotoateliér spolku Calma, divadelné predstavenia, remeslný jarmark na Náměstí 28. října, hudobné a tanečné programy na kúpeľnom námestí. 

Posledný deň osláv je vyvrcholený v podobe ľudovej hudby a tanca. Po omši býva odpoludnie venované folklórnym súborom ako zo Zlínského krajs, tak z ostatných miest a dedín republiky.  

Každý rok na Vás čaká pestrý a zábavny program, v ktorom si každý nájde to svoje. Otváránie prameňa je skvelý deň pre prechádzku mestom, ochutnanie liečebných prameňov či pochutnanie si na kúpeľnej oplátke.